Qui paga les despeses d’una hipoteca?

Diumenge, 20 de Octubre - 2019

- Taxació: El cost de la taxació depenent de l’Entitat Financera la paga el client o la mateixa Entitat.

- Impost d’Actes Jurídics Documentats (AJD): és un impost que grava el préstec amb garantia hipotecària o hipoteca. És un impost autonòmic que es calcula sobre l’import total de la hipoteca (principal, interessos i despeses). L’import de l’impost varia entre el 0,5% i l’1,5% en funció de la comunitat autònoma que es tracti. El paga sempre l’Entitat Financera.

- Escriptura de Notari: El cost de l’escriptura d’hipoteca l’assumeix l’Entitat Financera.

- Inscripció al Registre de la Propietat: La inscripció de l’hipoteca al Registre de la Propietat també la paga l’Entitat Financera.

- Gestoria: La gestoria que s’encarrega de tot el tràmit de les escriptures, subcontractada per l’Entitat Financera , també n’assumeix el cost aquesta última.

Subscriu-te a la newsletter!

Web desenvolupada per Volcànic Internet
facebook-squarelinkedininstagramwhatsapp